Hoạt Động & Suy Tư

Trụ sở Phát Diệm Sài Gòn: Cầu cho Giám mục, linh mục, tu sĩ đã qua đời

Thánh lễ cầu cho các Giám mục, linh mục và tu sĩ đã qua đời, được cử hành lúc 08g00 sáng ngày 02.11.2018, tại nghĩa trang Trụ sở Phát Diệm Sài Gòn. 

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ các Đẳng linh hồn

Nguồn gốc lễ cầu nguyện cho các linh hồn, giáo lý về một Hội Thánh ba trạng thái và tín điều các Thánh thông công. 

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ các Thánh nam nữ

Tin Mừng hôm nay là phần đầu của Bài Giảng Trên Núi, trong đó nêu ra 8 điều kiện mà ai muốn gia nhập vào Nước Trời của Chúa Giê-su đều phải có, được gọi là Tám Mối Phúc Thật.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên - Năm B

Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 31 TN - năm B

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu trả lời của Đức Giê-su cho vị kinh sư Do Thái khi ông chất vấn Người về điều răn nào là quan trọng nhất trong toàn bộ Luật pháp Mô-sê. 

Lễ hội thánh nhân và lễ hội ma quỷ

Ý nghĩa tôn giáo đó đã phai mờ, nếu không nói là biến mất, để chỉ còn là lễ hội Halloween mang tính giải trí thuần túy, tệ hơn nữa còn thành dịp ăn chơi đàng điếm.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên - Năm B

Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa. (Mc 12,34)    

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 30 TN - năm B

Tin mừng hôm nay ghi nhận câu chuyện về người mù thành Giê-ri-cô đã chạy đến với Đức Giê-su không phải nhờ con mắt thể xác nhưng nhờ con mắt đức tin. 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật Truyền giáo - năm B

Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ nên dưỡng tử của Thiên Chúa và được hưởng ơn cứu độ. Còn kẻ không tin là đã tự loại mình ra khỏi Nước Trời và sẽ bị kết án.

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 29 TN - năm B

Sau khi Đức Giê-su loan báo lần thứ ba về cuộc Thương Khó Người sắp trải qua, các môn đệ xem ra vẫn không hiểu và không muốn chấp nhận con đường đó.