Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hà Nội: Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà nguyện Khánh Khê

Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà nguyện giáo họ Khánh Khê, giáo xứ Hà Nội, được cử hành lúc 17g15 ngày 08.9.2018 tại nhà nguyện Khánh Khê.

Giáo xứ Hà Nội: Mừng lễ Sinh nhật Đức Maria

Thánh lễ mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Maria, bổn mạng hội Legio Mariae giáo xứ Hà Nội, được cử hành lúc 17g00 ngày 07/9/2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.  

Giáo xứ Trung Bắc: Thánh lễ Thêm Sức

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và rước lễ lần đầu cho các em thiếu nhi trong giáo xứ Trung Bắc, và lúc 17g00 thứ Bảy, ngày 18/8/2018. 

Giáo xứ Hà Nội: Ngôi Ba ngự đến

Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đã chủ sự nghi thức ban bí tích Thêm Sức cho 36 em và 54 em được Rước lễ lần đầu giáo xứ Hà Nội vào lúc 17g15 ngày 10.8.2018.