Hạt Xóm Mới

Giáo xứ Hà Nội: Mừng bổn mạng giáo họ Các Thánh Tử Đạo

Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐVN)-bổn mạng giáo họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- được cử hành lúc 16g30 ngày 18.11.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Hợp An: Mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -bổn mạng HĐMVGX Hợp An- được cử hành lúc 17g30 ngày 17.11.2018 tại nhà thờ Hợp An.

Giáo xứ Hoàng Mai: Giới giáo chức Công giáo mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm - OP, bổn mạng giáo chức Công giáo Gx. Hoàng Mai, được cử hành lúc 08g30 Chúa nhật 04.11.2018 tại nhà thờ Hoàng Mai.

Giáo xứ Hà Nội: Bế mạc tháng Mân Côi 2018

Thánh lễ Bế mạc tháng Mân Côi 2018 được cử hành do linh mục chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ chủ tế vào lúc 17g15 ngày 27.10.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.