Hạt Xóm Mới

Gioan B. Phạm Văn Lâm

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2007

Giáo xứ Hà Đông: nội lực bác ái

Hà Đông đã luôn tích cực trong các việc bác ái xã hội, cụ thể là đã khởi xướng và điều hành Hội “Bạn của các người mù xứ Hà Đông” với 1652 hội viên.

Giáo xứ Thái Bình: Lễ Bà Bầu

Thánh lễ Tạ Ơn và Xin Như Ý cùng với sự tham dự của hơn 1000 người, tuyệt đại đa số phụ nữ, trong đó có rất nhiều người không Công giáo

HẠT XÓM MỚI

HẠT XÓM MỚI