Hạt Xóm Chiếu

Giáo hạt Xóm Chiếu: Tập huấn “Tác viên về Gia đình”

Ngày 22.9.2018, giáo hạt Xóm Chiếu đã tổ chức ngày tập huấn “Tác viên về Gia đình” tại nhà thờ giáo xứ Xóm Chiếu, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn.

Giáo xứ Tắc Rỗi: Hồng ân Khôn ngoan

Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn đã chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho thiếu nhi giáo xứ Tắc Rỗi, được cử  hành lúc 09g00, ngày 19.08.2018 tại nhà thờ Tắc Rỗi.  

Giáo xứ An Thới Đông: Trang sử mới

Vào lúc 16g00, Chúa Nhật 05.08.2018, tại giáo điểm An Thới Đông đã diễn ra nghi thức bàn giao giáo điểm An Thới Đông từ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế về Tổng Giáo phận Sài Gòn.  

Giáo xứ Tắc Rỗi: Lễ nhậm chức quản nhiệm

Thánh lễ nhậm chức quản nhiệm giáo xứ Tắc Rỗi của cha Martinô Trần Quang Vinh được cử hành lúc 09g30 ngày 24.7.2018 tại nhà thờ Tắc Rỗi.

Giáo xứ Xóm Chiếu: Chung Lời Tạ Ơn

Giáo xứ Xóm Chiếu đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn “bốn trong một”: Bổn mạng giáo xứ; Bổn mạng Ban Phục vụ; Bổn mạng Ban Lễ sinh; Mừng cha sở 6 tuổi vào lúc 17g00 ngày 30.6.2018.

Giáo xứ Phú Xuân: Kỷ niệm 45 năm Linh mục của Cha chánh xứ

Thánh lễ kỷ niệm 45 năm Linh mục của Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên -chánh xứ Phú Xuân- diễn ra lúc 04g45 ngày 28.04.2018 tại nhà thờ Phú Xuân.