Hạt Thủ Đức

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ:

Hội Hiền Mẫu giáo hạt Thủ Đức: Mừng bổn mạng cha linh hướng

Thánh lễ mừng kính Thánh cả Giuse, bổn mạng cha linh hướng Hội Hiền Mẫu giáo hạt Thủ Đức, diễn ra lúc 17g30 thứ Hai, ngày 18.03.2019 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ An táng bà cố Maria Huỳnh Thị Sương

Thánh lễ an táng bà cố Maria Huỳnh Thị Sương, được cử hành tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức vào lúc 6g00 sáng thứ Hai, ngày 11.03.2019.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 8 Thường niên - năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 7 Thường niên - năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 6 Thường niên - năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.