Hạt Tân Định

Thánh lễ mừng Thượng Thọ Bát Tuần cha GB Võ Văn Ánh

Thánh lễ tạ ơn mừng Thượng Thọ Bát Tuần của cha GB Võ Văn Ánh, nguyên chánh sở giáo xứ Tân Định, vào lúc 17g30 ngày 20/03/2019 tại Nhà Thờ Tân Định.

Giáo xứ Bùi Phát: GĐPTTT thực thi bác ái mùa Chay

Vào lúc 22g00 ngày 24-2-2019, GĐPTTT xứ đoàn Bùi Phát, đã khởi hành đi thăm bác ái làng phong Ma-Rớ Cam Ranh, Khánh Hòa và hành hương Đức Mẹ La Vang.

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ tạ ơn và chia tay cha chánh xứ Giuse Đinh Tất Quý

“21 năm qua tôi được sống với anh chị em. Giữa bao khó khăn, thử thách như giai đoạn ban đầu về giáo xứ. Nhưng Chúa luôn đồng hành cùng tôi vì trong tâm hồn tôi luôn có Chúa bảo vệ, hướng dẫn và gìn giữ”.

Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ cầu cho bệnh nhân

Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày Quốc tế bệnh nhân như thế, được cử hành lúc 17g30 ngày 11.02.2019 tại nhà thờ Vườn Xoài.

Giáo xứ Bùi Phát: Lễ thánh hóa công việc làm

Cha phó Đaminh Lâm Quang Khánh đã chủ sự Thánh lễ Mùng 3 Tết xin thánh hóa công việc làm, được cử hành lúc 05g30 sáng ngày 07.02.2019 tại nhà thờ Bùi Phát

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính nhớ tổ tiên

Thánh lễ Mùng hai Tết kính nhớ ông bà tổ tiên được cử hành vào lúc 05g30 ngày 06-02-2019 tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định.