Hạt Phú Thọ

Giáo xứ Tân Phước: tiếp sức mùa thi 2009

Chương trình "Tiếp sức mùa thi 2009" của Giáo xứ Tân Phước đang lan rộng khắp nơi, là địa chỉ đáng tin cậy cho các sĩ tử.

Giuse Đinh Đức Hậu

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2007