Hạt Phú Thọ

Giáo xứ Phú Bình: Cung hiến Thánh đường

Ngày 17/04/2010 giáo xứ Phú Bình, Hạt Phú Thọ, Giáo phận Sài Gòn, Khánh Thành và Cung Hiến Thánh Đường giáo xứ.

Giáo xứ Hòa Hưng: mừng lễ bổn mạng Mẹ Thiên Chúa

Vào lúc 6g sáng ngày 1.1, Đức Cha Phêrô đã đến gx Hòa Hưng, hạt Phú Thọ chủ sự Thánh lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng giáo xứ cùng đồng tế có cha chánh xứ cũng là cha Hạt trưởng và một số cha trong hạt

Giáo xứ Hòa Hưng: mừng lễ Mẹ Thiên Chúa

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Giáo xứ Phú Bình: mừng kính Lễ Thánh Gia Thất

Lúc 17g ngày 27.12, Đức Cha Phêrô đã chủ sự Thánh lễ đồng tế với cha Hạt trưởng Hạt Phú Thọ, mừng lễ Thánh Gia Thất Bổn mạng giáo xứ và ban Bí tích Thêm sức cho 49 em

Giáo xứ Bắc Hà: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Vào 9g sáng ngày 5.12, Đức cha Phêrô đã chủ sự Thánh lễ mừng bổn mạng GX và mừng ngôi thánh đường đã hoàn tất phần xây dựng cơ bản

Giáo xứ Bắc Hà: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Giảng lễ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.