Hạt Phú Thọ

Gx. Phú Bình: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Giáo xứ Phú Bình đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Mình Máu Chúa, bổn mạng của giáo khu Thánh Thể, vào lúc 17 giờ Chúa Nhật 03/6/2018 tại thánh đường giáo xứ.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng Ban Thừa Tác viên Thánh Thể

Thánh lễ Mình và Máu Chúa Kitô - bổn mạng của Ban Thừa Tác viên Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hòa - diễn ra lúc 17g30 Chúa nhật 03.06.2018.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

Cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, đã chủ sự Thánh lễ cho 45 em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Mình và Máu Chúa Kitô.

Gx. Vĩnh Hòa: Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01.06, vào lúc 8g00 sáng thứ Sáu ngày 01.06.2018, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, đoàn Thiếu nhi Thánh Thể đã tổ chức ngày Hội thao cho các em.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Bế giảng năm học giáo lý 2017 - 2018

Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hòa đã cử hành Thánh lễ bế giảng năm học giáo lý 2017 - 2018 vào lúc 7g00 sáng Chúa nhật 27.05.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.

Giáo xứ Đồng Tiến: Thánh lễ Xức Dầu bệnh nhân

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là ngày truyền thống xức dầu bệnh nhân của giáo xứ Đồng Tiến, được cử hành lúc 10g30 Chúa Nhật 20.5.2018 tại nhà thờ giáo xứ Đồng Tiến.