Hạt Phú Thọ

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng

Vào lúc 17g30 ngày 24.6.2018, giáo xứ Vĩnh Hòa đã hân hoan mừng Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Baotixita, bổn mạng của cộng đoàn giáo xứ.

Giáo hạt Phú Thọ: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu mừng bổn mạng

GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ đã long hiệp dâng Thánh lễ kinh Thánh Tâm Chúa Giêsu -bổn mạng GĐPTTTCG hạt Phú Thọ và Xđ. Phú Hòa vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 15.06.2018.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Ban Lễ sinh mừng bổn mạng

Ban Lễ sinh giáo xứ Vĩnh Hòa đã hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng Lễ bổn mạng vào lúc 17g30 ngày 12.6.2018, do cha chánh xứ Vĩnh Hòa chủ tế.

Giáo xứ Thăng Long: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng

Thánh lễ Chúa nhật X Thường Niên, bổn mạng của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu xứ đoàn Thăng Long, diễn ra lúc 17g30 ngày 10.06.2018 tại nhà thờ Thăng Long.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Tân linh mục Martinô Nguyễn Đức Trọng dâng lễ tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Martinô Nguyễn Đức Trọng đã diễn ra lúc 9g00 sáng thứ Bảy, ngày 09.06.2018 tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm và ca đoàn Thánh Tâm - giáo xứ Vĩnh Hòa, diễn ra lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 08.06.2018,