Hạt Phú Thọ

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Dòng Ba Cát Minh mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ núi Cát Minh - bổn mạng của Hội Dòng Ba Cát Minh giáo xứ Vĩnh Hòa - diễn ra lúc 17g30 thứ Hai, ngày 16.07.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.  

Giaó xứ Thăng Long: Thánh lễ Thêm Sức & Rước Lễ Lần Đầu

Ngày 11.7.2018, cộng đoàn giáo xứ Thăng Long vui mừng đón tiếp ĐC Louis Nguyễn Anh Tuấn về ban bí tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu cho các em thiếu nhi giáo xứ.  

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đón nhận Tân tòng

Thánh lễ ban bí tích Khai tâm cho 15 anh chị dự tòng và 2 chị lãnh nhận bí tích Thêm Sức sau khi hoàn thành khóa học, diễn ra lúc 17g00 ngày 30.6.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.

Gx. Vĩnh Hòa: Kỷ niệm 15 năm LM Cha Chánh xứ

Thánh lễ kỷ niệm 15 năm linh mục của cha chánh xứ Vĩnh Hòa Gioakim Lê Hậu Hán, được cử hành vào lúc 18g ngày 28.06.2018, tại nhà thờ Vĩnh Hòa.