Hạt Phú Thọ

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mônica – bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, diễn ra lúc 17g00 thứ Sáu ngày 31.08.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu

Vào sáng thứ Ba 31.07.2018, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Vĩnh Hòa có chuyến hành hương đến Đức Mẹ Bãi Dâu – Vũng Tàu, và đến Nhà Thờ Mồ kính các vị Tử Đạo tại Bà Rịa.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng cha xứ và Ban Tự Nguyện

Thánh lễ mừng kính hai Thánh Gioakim và Anna, bổn mạng cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán và Ban Tự Nguyện giáo xứ Vĩnh Hòa, được cử hành lúc 18g00 ngày 26.07.2018.