Hạt Phú Thọ

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ cầu cho tổ tiên & mừng thọ

Thánh lễ kính nhớ tổ tiên và mừng thọ cho 186 cụ tuổi từ 70 trở lên tại giáo xứ Vĩnh Hòa, được cử hành lúc 6g00 sáng thứ Tư, ngày 06.02.2019 tại nhà thờ Vinh Hòa.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ Giao thừa Kỷ Hợi 2019

Thánh lễ Giao thừa tại giáo xứ Vĩnh Hòa diễn ra lúc 21g00 thứ Hai ngày 04.02.2019 do cha chánh xứ Gioakim Lê Hậu Hán chủ tế.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thờ

Thánh lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thờ, diễn ra lúc 17g30 thứ Bảy ngày 02.02.2019 tại giáo xứ Vĩnh Hòa, do cha Vinh Sơn Trương Đức Vinh chủ tế.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Thánh Phaolô Tông đồ

Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - bổn mạng của giáo họ Phaolô, giáo xứ Vĩnh Hòa - diễn ra lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 25.01.2019 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.

Giáo hạt Phú Thọ: Họp mặt tất niên

Sáng ngày 26.01.2019, tại hội trường giáo xứ Hòa Hưng đã diễn ra buổi họp mặt tất niên của linh mục, ban đại diện HĐMV các giáo xứ và đoàn thể thuộc giáo hạt Phú Thọ.