Hạt Phú Thọ

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Mừng bổn mạng giáo xứ

Thứ Ba ngày 19.3.2019, giáo xứ Tân Phú Hòa, giáo hạt Phú Thọ Gòn đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh cả Giuse, bổn mạng giáo xứ và  bổn mạng cha xứ.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Khai mạc Mùa Chay 2019

Cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt phú Thọ đã chủ sự Thánh lễ Tro lúc 5g00 sáng thứ Tư, ngày 06.03.2019 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.

Giáo xứ Phú Bình: Khóa bồi dưỡng Huynh trưởng

Lúc 19g00 ngày 05.3.2019, giáo xứ Phú Bình đã khai giảng khóa bồi dưỡng sinh hoạt cho các anh chị Huynh trưởng - Dự trưởng của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Niềm vui hồng ân Chúa Thánh Thần

Chiều 23.2.2019, Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Tân Phú Hòa, do Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, GM Giáo phận Vinh chủ sự.

Gx. Vĩnh Hòa: Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Sau Thánh lễ sáng lúc 7g00 Chúa nhật 10.02.2019, giáo xứ Vĩnh Hòa đã khai mạc ngày Chầu Thánh Thể từ 8g00 đến 16g00, do các giáo họ cùng các hội đoàn phụ trách.