Hạt Hóc Môn

Giáo xứ Đông Quang: Lễ Kính Thánh Giuse

Lễ Kính Thánh Giuse -bổn mạng Giáo hội Việt Nam, cha chánh xứ và thầy giúp xứ- được cử hành lúc 18g00 thứ Ba, ngày 19.3.2019 tại thánh đường giáo xứ Đông Quang.

Giáo xứ Lạc Quang: Lễ kính Thánh Giuse, bổn mạng giáo họ 3

Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse, bổn mạng giáo họ 3, giáo xứ Lạc Quang được cử hành lúc 19g00 ngày 18.3.2019 tại đền Thánh Giuse thuộc giáo học 3.

Giáo xứ Tân Đông: Mừng đón Chúa Xuân

Cha Phêrô Phan Khắc Triển, chánh xứ giáo xứ Tân Đông đã chủ sự Thánh lễ giao thừa diễn ra lúc 21g00 ngày 04.02.2019 (30 Tết) tại nhà thờ Tân Đông.