Hạt Gò Vấp

Bài giảng Thánh lễ 60 năm thành lập giáo xứ Xóm Thuốc

Giáo xứ Tốt là một Giáo xứ xây dựng tất cả trên Tình Chúa và Tình Người, nơi đó mọi người đều dễ dàng tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta...

Giáo xứ Thánh Giuse Gò Vấp: Lễ ra mắt Ban Bác Ái Caritas

Ban Bác Ái Caritas giáo xứ Thánh Giuse đã chính thức ra mắt lúc 17 giờ 30 thứ Ba, ngày 03/11/2015.

Giáo xứ Thánh Giuse Gò Vấp: Diễn nguyện kính Đức Mẹ Mân Côi

Vào lúc 17g30 Chúa nhật 25.10.2015, cộng đoàn giáo xứ Thánh Giuse, giáo hạt Gò Vấp đã tổ chức buổi diễn nguyện kính Đức Mẹ Mân Côi.

Giáo xứ Thánh Giuse Gò Vấp: Cầu nguyện cho việc truyền giáo

Cộng đoàn giáo xứ Thánh Giuse, giáo hạt Gò Vấp đã sốt sắng tham dự giờ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội ở khắp nơi trên toàn thế, vào lúc 07g30 Chúa nhật 18.10.2015.

Giáo xứ Hạnh Thông Tây: Hội Caritas mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng Hội Caritas giáo xứ Hạnh Thông Tây được cử hành vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 26.09.2015, do Cha sở Giuse Phạm Đức Tuấn chủ tế .