Hạt Gò Vấp

Giáo hạt Gò Vấp: Huấn luyện thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Giáo hạt Gò Vấp đã tổ chức khóa huấn luyện thành viên HĐMVGX vào các buổi tối thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu (13,14,15/4/2016), bắt đầu từ 19g00 đến 21g00 tại nhà thờ Xóm Thuốc.

Giáo hạt Gò Vấp: Bản tin tháng 3.2016

Bản tin giáo hạt Gò Vấp phát hành hằng tháng để cộng đoàn các giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo Hội, biết các thông tin của các giáo xứ và đoàn thể trong giáo hạt, giúp quý cha và cộng đoàn gắn bó, hiệp thông với nhau hơn.

Giáo xứ Hòa Bình: Học hỏi chủ đề "Gia đình - Mái ấm của Lòng Thương Xót"

Trong tinh thần sống “Năm Thánh Lòng Thương Xót” và mừng Lễ Thánh Gia, Giáo Xứ Hòa Bình, hạt Gò Vấp, đã tổ chức Đại Hội Gia Đình mừng các cặp kỷ niệm 5, 10, 15, 20, 25… đến 55 năm sống đời hôn nhân.