Hạt Gò Vấp

Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi

Thánh lễ an táng 2 nữ tu: Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và Maria Trần Thị Kim Chi được cử hành lúc 14g00 ngày 18.3.2019 tại nhà nguyện hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp.

Giáo xứ Bến Cát: Thánh lễ an táng sư huynh Phêrô Dương Hiển, SDB

Thánh lễ an táng sư huynh Phêrô Dương Hiển, SDB, được cử hành 8g00 ngày 04.03.2019, tại nhà thờ Bến Cát, giáo hạt Gò Vấp.

Thánh lễ an táng cha Marcô Nguyễn Đức Huỳnh, SDB

Thánh lễ an táng cha Marcô Nguyễn Đức Huỳnh, được cử hành lúc 08g00 ngày 21.02.2019 tại nhà thờ Bến Cát, giáo hạt Gò Vấp, là ngôi nhà thờ ngài dày công xây dựng.

Giáo xứ Đức Tin: Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng bổn mạng và tuyên khấn của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo xứ Đức Tin, kính thánh Giêronimô - Tiến sĩ hội Thánh - diễn ra tại nhà thờ Đức Tin lúc 17g30 ngày 27.09.2018. 

Thánh lễ an táng Cha Antôn Nguyễn Văn Toàn

Thánh lễ an táng cah Antôn Nguyễn Văn Toàn được cử hành lúc 08g30 ngày 03.9.2018 tại nhà thờ Đức Tin, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục GP Mỹ Tho chủ tế.