Linh Mục TGP.TPHCM

Vinh Sơn Đỗ Viết Khôi

Năm sinh: 
1970
Năm Linh mục: 
2011

Đa Minh Nguyễn Tiến Hùng

Năm sinh: 
1978
Năm Linh mục: 
2011

Giuse Nguyễn Trọng Hiếu

Năm sinh: 
1978
Năm Linh mục: 
2011

Giuse Nguyễn Hữu Danh

Năm sinh: 
1979
Năm Linh mục: 
2011

Gioan B. Đào Quốc Chung

Năm sinh: 
1976
Năm Linh mục: 
2011

Phêrô Phạm Quang Ân

Năm sinh: 
1975
Năm Linh mục: 
2011

Gioakim Nguyễn Thành Tựu

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2010

Đa Minh Nguyễn Văn Trọng

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2010

Phanxicô X. Trần Minh Hiếu

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2010

Thường huấn linh mục ngày 15-2-2012

Gần 200 linh mục TGP TPHCM đã tề tựu về TTMV TGP tham dự buổi thường huấn lúc 8g30 ngày 15-2-2012 để khai triển bản "Hướng dẫn Mục vụ 2012-2018".