Linh Mục TGP.TPHCM

Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh

Năm sinh: 
1980
Năm Linh mục: 
2013

Giuse Phạm Công Minh

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2013

Đaminh Phạm Khắc Duy

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2013

Phêrô Nguyễn Ngọc Châu

Năm sinh: 
1978
Năm Linh mục: 
2013

Giuse Nguyễn Hoàng Chương

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2013

Giuse Đỗ Đức Hạnh

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2012

Phanxicô X. Nguyễn Tuấn Anh

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2012

Phaolô Võ Phương Tiến

Năm Linh mục: 
2012

Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục

Tháng 7 năm 2012 Đức Hồng Y Gioan Baotixita đã quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm một số Linh mục về các nhiệm sở mới.

Giuse Nguyễn Văn Khiêm

Năm Linh mục: 
2011