Linh Mục TGP.TPHCM

Danh sách tân linh mục được bổ nhiệm làm phụ tá tại các giáo xứ

Vào ngày 3-12-2013, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã bổ nhiệm các tân linh mục về làm phụ tá tại các giáo xứ được ghi trong danh sách...

Thông báo về việc phong chức linh mục ngày 23-11-2013

Đức Hồng Y đã quyết định phong chức Linh mục cho 6 đại chủng sinh trong danh sách dưới đây vào lúc 8 giờ 30 ngày 23-11-2011, tại Nhà thờ Chính Toà.

ĐCV Sài Gòn 150 năm: Cuộc hội ngộ linh mục cựu chủng sinh trước 1975 (1)

Cuộc hội ngộ các linh mục cựu chủng sinh trước 1975 nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Chủng viện và 136 năm ngày mất của Cha Giám đốc đầu tiên Théodore L. Wibaux.

Giuse Nguyễn Quốc Vương

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2013

Antôn Mai Xuân Vinh

Năm sinh: 
1975
Năm Linh mục: 
2013

Giuse Nguyễn Văn Tuyên

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2013

Giuse Đoàn Công Tuyên

Năm sinh: 
1976
Năm Linh mục: 
2013

Đaminh Nguyễn Khải Tú

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2013

Giuse Lê Cẩm Tú

Năm sinh: 
1975
Năm Linh mục: 
2013

Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2013