Linh Mục TGP.TPHCM

Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ

Thánh lễ nhậm chức chánh xứ Gia Định của cha Giuse Mai Thanh Tùng, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 12/09/2016 tại nhà thờ Gia Định.

Giuse Trần Hải Giang

Năm sinh: 
1979
Năm Linh mục: 
2015

Antôn Nguyễn Quang Chẩn

Năm sinh: 
1978
Năm Linh mục: 
2015

Giuse Maria Bùi Tuấn Anh

Năm sinh: 
1979
Năm Linh mục: 
2015

Tĩnh tâm Linh mục TGP. Sài Gòn 2015

Tĩnh tâm Linh mục TGP. Sài Gòn 2015