Linh Mục Nghỉ Hưu

Cáo phó: Cha Gioan Baotixita Phạm Năng Trí

Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn kính báo: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Năng Trí đã trở về Nhà Cha lúc  01g47 sáng thứ Sáu, 20.10.2017, tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm, hưởng thọ 95 tuổi, sau 67 năm LM.

Cáo phó: Cha Giuse Nguyễn Thiện Thuật

Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn kính báo: Cha Phê rô Nguyễn Thiện Thuật đã trở về Nhà Cha lúc 12g15 sáng thứ Bảy 05.8.2017, tại Nhà Hưu Linh mục Bắc Ninh, hưởng thọ 93 tuổi.

Giuse Đào Xuân Thanh

Năm sinh: 
1937
Năm Linh mục: 
1965

Bernarđô Phạm Văn Quy

Năm sinh: 
1912
Năm Linh mục: 
1942

Gioan Nguyễn Như Yêng

Năm sinh: 
1942
Năm Linh mục: 
1968

Luy Trần Phúc Vỵ

Năm sinh: 
1924
Năm Linh mục: 
1948

Giuse Phan Du Vịnh

Năm sinh: 
1924
Năm Linh mục: 
1954

Phêrô Phan Khắc Từ

Năm sinh: 
1938
Năm Linh mục: 
1968

Đa Minh Bùi Quang Tuyến

Năm sinh: 
1937
Năm Linh mục: 
1963

Gioan B. Phạm Năng Trí

Năm sinh: 
1922
Năm Linh mục: 
1950