Hội Họa

Hội hoạ & Âm nhạc Kitô giáo Byzantine

Xem Video

Tranh Công Giáo của hoạ sĩ Vũ Thái Hoà

Xem Video

Mèo trông nhà

Mục đích của nghệ thuật mới không phải tạo ra cái đẹp về mặt thị giác. Mục đích của nghệ thuật mới là tạo ra một thông điệp. Một tác phẩm nghệ thuật mới bắt buộc phải có ý tưởng, phải xuất phát từ một ý tưởng nào đó cũng như kết thúc nơi người xem ở chỗ họ phải nhận được ý tưởng của nghệ sỹ thông qua tác phẩm.