Thần học

Thư của Bộ Giáo lý Đức Tin gởi các Giám Mục về đồng tính

Vấn đề đồng tính luyến ái và việc lượng giá luân lý về các hành vi đồng tính đã ngày càng trở thành cuộc tranh luận công khai ngay cả trong các giới Công Giáo...

Tóm tắt Chương Bảo vệ Môi trường - Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội

Chương 10 TLHT gồm 4 đoạn: 1/ Khía cạnh Kinh thánh. 2/ Con người và vạn vật. 3/ Khủng hoảng trong tương quan giữa con người và môi trường. 4/ Trách nhiệm chung.

Bài giảng Thánh lễ Khai giảng năm học mới tại Học viện Mục vụ

Chúng ta cùng nhau cử hành Thánh lễ khai giảng năm học mới... các khoá được dạy tại Trung tâm Mục vụ này, nhằm mục đích bồi dưỡng cho đời sống tâm linh của các Kitô hữu trưởng thành.

Mầu nhiệm Ba Ngôi, nền tảng của Thần học về Gia đình

Dưới ánh sáng Tân Ước, chúng ta thấy rằng phải tìm “Khuôn Mẫu đầu tiên”, cho gia đình nơi chính Thiên Chúa, nơi sự sống Ba Ngôi của Thiên Chúa.

Khái quát giáo huấn của Hội Thánh về Ba Ngôi Thiên Chúa

Chỉ có một Nguồn Gốc là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Duy Nhất. Mọi thực tại khác là thụ tạo của Người.

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài giáo lý về Hội Thánh (1) - Thiên Chúa thiết lập một Dân

Hôm nay ĐTC bắt đầu chu kỳ loạt bài Giáo lý về Hội Thánh, mở đầu là bài "Thiên Chúa thiết lập một Dân".

Thần Học bối cảnh và Giáo huấn của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Ý thức chỗ đứng mới trong dòng lịch sử của Giáo Hội, Hàng Giáo Phẩm Việt Nam nỗ lực hoàn thiện hóa Giáo Hội trong các nhiệm vụ quản trị, thánh hóa và giảng dạy.

Hiệp thông và vấn đề những người ly dị tái hôn

Ngày nay có nhiều người Công giáo, ở một số nơi, đã ly dị và tái hôn theo luật đời. Hội Thánh không thể công nhận việc tái hôn như vậy là thành sự, nếu hôn nhân lần đầu đã thành sự. 

Thần học về thân xác và hoạt động tính dục (3)

Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II thảo ra thần học về thân xác của ngài. Khởi đi từ đó, ngài rút ra và kết nối ba kinh nghiệm nguyên thủy trước tội nguyên tổ.

Thần học về thân xác và hoạt động tính dục (2)

Từ kinh nghiệm đơn độc nguyên thủy, con người nhận thấy mình vừa là thành phần của thế giới tạo thành này vừa vượt lên trên thế giới.