Tín lý

Thư của Bộ Giáo lý Đức Tin gởi các Giám Mục về đồng tính

Vấn đề đồng tính luyến ái và việc lượng giá luân lý về các hành vi đồng tính đã ngày càng trở thành cuộc tranh luận công khai ngay cả trong các giới Công Giáo...

Bài giảng Thánh lễ Khai giảng năm học mới tại Học viện Mục vụ

Chúng ta cùng nhau cử hành Thánh lễ khai giảng năm học mới... các khoá được dạy tại Trung tâm Mục vụ này, nhằm mục đích bồi dưỡng cho đời sống tâm linh của các Kitô hữu trưởng thành.

Khái quát giáo huấn của Hội Thánh về Ba Ngôi Thiên Chúa

Chỉ có một Nguồn Gốc là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Duy Nhất. Mọi thực tại khác là thụ tạo của Người.

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài giáo lý về Hội Thánh (1) - Thiên Chúa thiết lập một Dân

Hôm nay ĐTC bắt đầu chu kỳ loạt bài Giáo lý về Hội Thánh, mở đầu là bài "Thiên Chúa thiết lập một Dân".

Thần học về thân xác và hoạt động tính dục (3)

Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II thảo ra thần học về thân xác của ngài. Khởi đi từ đó, ngài rút ra và kết nối ba kinh nghiệm nguyên thủy trước tội nguyên tổ.

Thần học về thân xác và hoạt động tính dục (2)

Từ kinh nghiệm đơn độc nguyên thủy, con người nhận thấy mình vừa là thành phần của thế giới tạo thành này vừa vượt lên trên thế giới.

Suy tư về Mầu nhiệm Nhập thể theo lược đồ thần học của Chalcédoine

Lời của Thiên Chúa là Lời yêu thương ngỏ với con người, mà lời yêu thương thì phải là lời hiểu được, nghe được, thấy được, sờ được, và cảm nghiệm được.

Lòng thương xót của Chúa

Tại Sài Gòn tên gọi “Lòng thương xót Chúa” phổ biến hơn, nhưng cuốn “Những ngày lễ Công giáo” của Giáo phận Sài Gòn thì ghi là “Lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Sắc lệnh ban Ân Xá đặc biệt trong Năm Thánh Linh Mục

Ban cho các linh mục thực tình thống hối, cử hành ít là Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều trước Thánh Thể, được đặt ra để chầu cách công cộng hoặc được lưu giữ trong nhà tạm,

Thánh Thể trong Thần Học và Linh Đạo của Thánh Phaolô

Thánh Phaolô minh định Thánh Thể là Nguyên Lý Hiệp Thông, là Bữa Tiệc của Chúa, là Nghi Lễ Tưởng Niệm Ơn Cứu Độ