Tu đức

Cảm niệm về Thánh hiến và Sứ vụ

Càng dấn sâu và sống lâu trong đời theo Chúa như một tu sĩ, bận tâm về chu toàn sứ vụ có thể lấn lướt chiều kích thánh hiến và mối quan tâm thánh hóa bản thân. Tôi có nhận thức và cảnh giác về sự mất cân đối này trong sinh hoạt hằng ngày và đời sống nội tâm chưa?

Bình an: ước vọng hay quà tặng?

Bình an là ân huệ Thiên Chúa đã ban cho mọi người qua Chúa Giêsu. Người là Hoàng tử Thái bình, nên ở đâu có sự hiện diện của Chúa Giêsu là ở đấy có bình an. Ai tiếp nhận và để Chúa Giêsu ở lại nhà mình, thì nhà đó được an bình. Và một khi cái tâm an bình, ta cũng mang bình an đến mọi người ta gặp gỡ và mọi nơi ta đến.

Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả các người Thánh hiến nhân dịp cử hành Năm của Đời sống Thánh hiến

Cha trao phó nơi Đức Maria, Trinh Nữ của việc lắng nghe và chiêm ngắm, môn đệ đầu tiên của Người Con yêu quý của Mẹ, Năm của Đời sống Thánh hiến này.

Chứng “ái kỷ” (*)

Vẫn ý thức rằng chúng ta không được phép “quơ đũa cả nắm” hay khái quát hóa vài sự kiện mà áp dụng cho toàn thể đại chúng. Tuy nhiên, xét về ba đặc điểm của chứng ái kỷ, thì dường như sự thiếu đồng cảm hay vô cảm đang ngày càng  gia tăng trong xã hội, nơi các đoàn thể và ngay cả trong các gia đình nữa!

Thánh giá và Thánh Mẫu

Mẹ vẫn đứng bên thập giá của mỗi người em của Chúa Giêsu và cũng là con của Mẹ. Xin giúp chúng con đừng sợ mang thập giá đời mình bước theo Thầy Giêsu. Xin dạy chúng con biết ở kề cận những anh chị em đang bị đóng đinh vào thập giá...

Tặng phẩm tình yêu

Mang hình bánh Thánh Thể, Tình yêu-không biên giới của Thiên Chúa có khả năng hội nhập vào thân xác và tâm hồn mọi người... Mang hình hài người linh mục, Tình yêu-bất vụ lợi của Thiên Chúa có thể đi vào đời và giao tiếp với mọi hạng người...

Trình thuật Gioan 4,5-42: mô hình mẫu cho đối thoại liên tôn

Hình ảnh cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari đã được dùng để làm trang bìa của Tập san Nhịp Cầu Tâm Giao ba tập đầu, và chính Đức Hồng y Gioan Baotixita trong ngày làm phép Văn Phòng Ban ĐTLT đã giơ cao cuốn tập san này rồi bảo: “Anh chị em hãy học theo Chúa Giêsu để đi đến với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, tôi biết con đường này không dễ đi, nhưng tôi chúc lành và cầu nguyện cho anh chị em.” Vậy Con đường đối thoại như thế nào mà lại khó đi?

Nếu tôi là chiếc lá…

Từ môi trường thiên nhiên, giữa đời, những cành lá này được đưa vào không gian của niềm tin là nhà xứ, nhà thờ. Thông thường, chúng ta cũng chào đời ở giữa đời, trong gia đình hay nhà thương, rồi mới được đưa đến nhà thờ - môi trường Đức Tin, để được đóng ấn tín của bí tích Thánh tẩy...

Chân dung Satan

Phải chăng những lập trường phủ nhận sự hiện hữu của Satan tạo cơ may cho bè phái chúng mặc sức tung hoành mà không gặp sức đối kháng? Trái lại, có người đổ mọi tội mình làm lên đầu Satan.

Hương Xuân vào đời

Những kinh nghiệm gặp gỡ liên tôn và đại kết tiêu biểu lần lượt được chia sẻ sau khi lắng nghe Lời Chúa, đều có mẫu số chung là niềm vui hội ngộ, sự cảm thông nhờ hiểu biết nhau hơn, so với khi chưa gặp gỡ tín đồ các tôn giáo khác. Tôi tự hỏi điều gì làm cho việc đối thoại mang lai hoa quả tốt đẹp?