Gioan B. Nguyễn Văn Hiếu

Năm sinh: 
1949
Năm Linh mục: 
1988
Nơi làm việc: 

NT Chợ Cầu, hạt Hóc Môn.