Phaolô M. Ngô Văn Bạo

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2001
Hội Dòng: 
CMC