Gioan B. Ngô Hữu Tiến

Năm sinh: 
1980
Năm Linh mục: 
2015
Nơi làm việc: 

NT Thiên Ân, hạt Tân Sơn Nhì