Giuse M. Nguyễn Quốc Tuấn

Năm sinh: 
1981
Năm Linh mục: 
2015
Nơi làm việc: 

NT Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì