Giuse Nguyễn Như Hải

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
2009
Hội Dòng: 
TSVN
Nơi làm việc: 

NT Gò Mây, hạt Tân Sơn Nhì