Giuse Nguyễn Hồng Phúc

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2006
Hội Dòng: 
TSVN
Nơi làm việc: 

NT Gò Mây, hạt Tân Sơn Nhì.