Giuse Vũ Đức Nghĩa SDB

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2000
Hội Dòng: 
SDB
Nơi làm việc: 

NT Bình Chánh, hạt Tân Sơn Nhì