Phêrô Ngô Bá Công SDB

Hội Dòng: 
SDB
Nơi làm việc: 

NT Bình Chánh, hạt Tân Sơn Nhì