Saviô Nguyễn Cao Trí

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Châu Nam, hạt Hóc Môn