Ph. Ass Lê Hoàng Lâm

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2011