Anrê Nguyễn Công Thái

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Phú Trung, hạt Tân Sơn Nhì