Anrê Tô Quang Khánh

Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Bến Cát, Hạt Gò Vấp