Giuse Đào Hoàng Vũ

Năm Linh mục: 
23-11-2013
Chức vụ: 
Phụ tá
Nơi làm việc: 

NT Trung Chánh, Hóc Môn