Phaolô Huỳnh Quốc Vinh

Năm sinh: 
1979
Năm Linh mục: 
2013