Phaolô Nguyễn Vũ Thông

Năm Linh mục: 
23-11-2013
Chức vụ: 
Phụ tá