Giuse Trịnh Thanh Hoàng

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
23-11-2013
Chức vụ: 
Phụ tá
Nơi làm việc: 

NT Bà Điểm, Hóc Môn