Martinô Trần Đình Khiêm Ái

Năm sinh: 
1978
Năm Linh mục: 
23-11-2013
Chức vụ: 
Phụ tá
Nơi làm việc: 

NT Hà Đông, hạt Xóm Mới