Giuse Lê Cẩm Tú

Năm sinh: 
1975
Năm Linh mục: 
2013
Chức vụ: 
Phụ tá