Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang SSS

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2009
Hội Dòng: 
SSS
Chức vụ: 
Chánh xứ
Nơi làm việc: 
NT Khiết Tâm, Giáo hạt Thủ Đức