Giuse Trần Quang Thiện

Năm sinh: 
1944
Năm Linh mục: 
1972
Hội Dòng: 
OP
Nơi làm việc: 
NT Mân Côi, Giáo hạt Gò Vấp