Đa Minh Trần Quang Khải

Năm Linh mục: 
2011
Hội Dòng: 
SDD
Chức vụ: 
Phụ tá
Nơi làm việc: 
NT Lạc Quang, Giáo hạt Hóc Môn