Giuse Vũ Duy Bảo

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2010
Hội Dòng: 
SDB
Nơi làm việc: 
NT Ba Thôn, hạt Hóc Môn